Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2014

drozdowa

September 14 2014

drozdowa
W życiu nie chodzi o to, by przeżyć burzę, ale o to, by tańczyć w deszczu

September 13 2014

drozdowa
2184 257a 390
Reposted byhipiswmartensachwelfare
drozdowa
1818 627f 390
drozdowa
1718 3776 390
drozdowa
1597 751a 390
Reposted bymigotanie migotanie
drozdowa
8156 0268 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainyourheart inyourheart
drozdowa

September 12 2014

drozdowa
9485 bf4b 390
<3
Reposted fromakysz akysz viastillwaiting stillwaiting
drozdowa
drozdowa
2610 599c 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viasolangee solangee
drozdowa
6093 40d1 390
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viasolangee solangee
drozdowa
1780 0c5e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainyourheart inyourheart
drozdowa
3717 8eed 390
Reposted frompesy pesy viatoskalatte toskalatte
drozdowa
Reposted frombluuu bluuu viafollow-me follow-me
drozdowa
0625 b05f 390
drozdowa
1383 2b93 390
drozdowa
2430 ee28 390
Reposted fromyochimu yochimu viafinatka finatka
drozdowa
1427 6660 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafinatka finatka

September 01 2014

drozdowa
- [...] Czy możesz mi wybaczyć?
Odsunęła się i mocno objęła dłońmi jego twarz, tak by dobrze widzieć jego oczy.
- Już Ci wybaczyłam- powiedziała.
Kier wpatrywał się w nią zdziwiony.
- Jak to możliwe? Przecież na to nie zasługuję.
- Na tym właśnie polega miłość.
— Stokrotki w śniegu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl